Prawidłowo zbadany wzrok to połowa sukcesu.

Badanie wzroku oferujemy zarówno dla dorosłych jak również dla dzieci.

Badanie ostrości widzenia do dali i bliży

Wykonujemy za pomocą specjalistycznego sprzętu, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych tablic i testów. Badanie wykonywane jest przez specjalistów.

Przesiewowe badanie wzroku

Ma na celu wykrycie ewentualnych zaburzeń widzenia i skierowanie do dalszej diagnostyki

Komputerowe badanie wzroku

Jest pomocą, drogowskazem do dobrania prawidłowej ostrości widzenia. Dlatego samo badanie komputerowe nie jest wynikiem uprawniającym do wykonania okularów. Konieczna jest dalsza diagnostyka.